گوسفند نژاد شال -برترین نژاد گوشتی کشور    

برترین نژاد گوشتی کشور

پرورش گوسفند در استان قزوین با تاریخ حضور انسان متمدن در منطقه هم زمان است . خاستگاه اصلی گوسفند نژاد شال در منطقه ای به همین نام (شال) در شهرستان بوئین زهرا قرار دارد و در طول پرورش وسالیان دراز این نژاد به سایر مناطق استان بویژه مناطق مرکزی قزوین،آبیک،بوئین زهرا،آبگرم و آوج (خرقان غربی) گسترش یافته است.گوسفند شال از جمله نژادهای گوشتی ایران می باشد که دارای خصوصیات و ویژگیهای زیادی می باشد. از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره نمود :

گوسفند نژاد شال

برترین نژاد گوشتی کشور

 

 

پرورش گوسفند در استان قزوین با تاریخ حضور انسان متمدن در منطقه هم زمان  است . خاستگاه اصلی گوسفند نژاد شال در منطقه ای به همین نام (شال) در شهرستان بوئین زهرا قرار دارد و در طول پرورش وسالیان دراز این نژاد به سایر مناطق استان بویژه مناطق مرکزی قزوین،آبیک،بوئین زهرا،آبگرم و آوج (خرقان غربی) گسترش یافته است.گوسفند شال از جمله نژادهای گوشتی ایران می باشد که دارای خصوصیات و ویژگیهای زیادی می باشد. از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1- افزایش وزن روزانه این نژاد در دوره پروار بندی روزانه 280 الی 300 گرم می باشد.

2-بالا بودن درصد دوقلوزائی (با انجام فلاشینگ در این نژاد به حدود 30 الی 35 درصد می رسد)

3-بالا بودن ضریب تبدیل و بازده اقتصادی مطلوب

4- پیش رس بودن دامهای نر جهت پرواربندی

P1010118.jpg

 

5- دارای توان دوبار زایش در سال (به شرط تعلیف کافی)

فرآورده های گوسفند شال:

الف- گوشت:  درصد وزن لاشه سر د به وزن زنده دربره های پروارشده  99/49درصد- درصد وزن گوشت به   وزن زنده دربره های پروارشده 562/47   درصد- درصد وزن استخوان به  وزن زنده دربره های پروارشده  838/17 درصد - درصد وزن چربی لاشه به  وزن زنده دربره های پروارشده 463/13  درصد    

   ب:  پشم:  مقدار تولید پشم سالیانه   قوچ  1 الی 3/1  کیلوم گرم - مقدار تولید پشم سالیانه  میش  8/0 الی 1 کیلوم گرم - طول استاپل(فتیله پشمی)  8  الی  13   سانتیمتر

ج: شیر : مقدار تولید شیر سالیانه:در شرایط مناسب  90 الی 120 لیتر در مدت 150 روزمی باشد -میزان چربی شیر  :  5/5 الی 6 در صد

نتایج حاصل از نگهداری گوسفند شال و توسعه آن :

1- افزایش تولید گوشت

2- افزایش درصد دوقلوزائی و راندمان تولید مثلی

3- استحصال شیر میش شال به منظور تهیه پنیر گوسفندی

4- توسعه واحدهای نیمه صنعتی تا کاملاً صنعتی و پیشرفته گوسفندداری در منطقه

5- افزایش درآمد دامدار از طریق افزایش تولید ، کاهش هزینة تولید و  افزایش بهره وری دام